Google Marketing Powerhouse

Fra siloer til succes: Treårig digital transformation revolutionerer LAZZAWEBs forretning

LAZZAWEB henvendte sig til NordicWorkflow med en mission om at skalere deres forretning og strømline deres processer for at opnå større effektivitet, samtidig med at opretholde kundetilfredsheden og kvaliteten af deres service. I løbet af de sidste tre år har NordicWorkflow sparet LAZZAWEB for adskillige arbejdstimer. Og de har opnået en øget effektivitet på over 34 % sammenlignet med deres konkurrenter. I dag er transformationen fuldført, og virksomheden er strømlinet og agil med optimerede processer tilpasset deres aktuelle behov og ambitioner for fremtiden.

Sådan startede det

Vi begyndte den digitale transformation med at se nærmere på organisationen og udforske deres grundlæggende værdier, deres strategi, interne processer og økonomi. Vi dykkede også ned i medarbejdernes opfattelse af virksomheden. Vi benytter denne tilgang for at få et fyldestgørende billede af virksomhedens nuværende tilstand. LAZZAWEBs iver efter at forbedre sig og lære mere om deres forretning gav os et solidt grundlag for at udvikle en passende strategi og gjorde det muligt for os at bruge mange forskellige værktøjer gennem optimeringsprocessen.

Fund

Det stod klart for os, at LAZZAWEB brugte for mange arbejdstimer på at sende data på tværs af afdelinger og dele information manuelt. Det var tydeligt, at afdelingerne var opdelt i siloer, og de havde brug for en platform til kommunikation, projektstyring og samarbejde. Vi identificerede behovet for tilpassede integrationer for at strømline LAZZAWEBs processer, eliminere siloer og automatisere gentagne handlinger.

LAZZAWEB havde forud for vores analyse selv defineret nogle udfordringer, som var i overensstemmelse med det, vi opdagede. Gennem vores samarbejde var vi i stand til at lede tilbage til udfordringens kilde, stoppe den og forhindre den i at opstå i fremtiden samt forudsige og eliminere kommende udfordringer og flaskehalse.

Det gjorde vi

Vi gennemførte interviews med ansatte på alle niveauer i virksomheden og på tværs af afdelinger for at få en omfattende forståelse af LAZZAWEBs aktiviteter. For at sikre fuld fortrolighed og ærlighed etablerede vi en ekstern kommunikationskanal, hvor medarbejderne anonymt kunne dele deres ideer, bekymringer og udfordringer med os.

Som en del af vores kvantitative analysetilgang installerede vi forskellige analyseværktøjer på medarbejdernes arbejdsstationer for at måle tidsforbruget under arbejdsprocesserne. Udover at indsamle værdifuld data, opdagede vi en stor interesse blandt medarbejderne for at lære om deres egne arbejdsvaner. Mange var ivrige efter at forbedre deres effektivitet og samtidig levere gode resultater til deres kunder.

Herefter præsenterede vi vores resultater fra analysen af både økonomi og drift for ledelsen . En vigtig del af den digitale transformation er at have en gennemsigtig tilgang til arbejdet og holde ledelsen orienteret om, hvad vi finder og hvor vi ser forbedringspotentiale samt, hvordan vi vurderer virksomhedens samlede effektivitet ud fra dataindsamlingen.

LAZZAWEB havde en klar ambition om at forbedre deres regnskabs- og økonomiafdeling. NordicWorkflow analyserede regnskabets nøjagtighed, kortlagde regnskabsprocesserne og identificerede optimeringsmuligheder i hele systemet. Hovedformålet var at bygge et system, der kunne vokse med virksomheden og ikke kun arbejde med dem, men også for dem.

Udvikling

Gennem de sidste tre år har LAZZAWEB gennemgået en bemærkelsesværdig digital transformation ved at automatisere og strømline deres processer inden for salg, marketing, projektledelse og økonomi. Gennem vores innovative tilgang og ekspertvejledning har LAZZAWEB integreret deres CRM, salgspipeline og marketing, samtidig med at de har automatiseret deres kunders rejse - fra kontraktgenerering til kontoopsætning i produktionsenheden og efterfølgende opfølgning. Denne transformation har givet problemfri kommunikation og strømlinede arbejdsgange for alle i organisationen, så de kan koncentrere sig om deres primære ansvarsområder i stedet for administrative opgaver.

LAZZAWEB har fået effektiv styring af økonomiske og administrative funktioner gennem automatiserede processer. Vi har skabt et skræddersyet system der håndterer LAZZAWEBs faktureringsproces. Processen genererer fakturaer, sender dem, trækker betalinger og sender alle tilknyttede meddelelser. Automatiserede processer sparer virksomheden for utallige timers arbejde, minimerer fejl og reducerer unødvendig kommunikation.

LAZZAWEB har derudover oplevet et betydeligt løft i deres Business Intelligence-potentiale og datanøjagtighed på tværs af hele organisationen. NordicWorkflows rådgivning har også gjort dem i stand til at gå fra en løst struktureret produktportefølje til en mere standardiseret og velorganiseret strategi, hvilket har resulteret i optimeret projektledelse og dataindsamling.

Ved at implementere avancerede systemer til CRM, drift, kontrakt-, projekt- og økonomistyring har LAZZAWEB opnået omfattende procesintegration og automatisering, hvilket fremmer effektive arbejdsgange og åbner vækstmuligheder for yderligere optimering.

Resultater‍

LAZZAWEB har oplevet en bemærkelsesværdig stigning i effektiviteten og fået fuld kontrol over deres regnskaber og data. Medarbejderne har oplevet personlig effektivitet og har som en bivirkning opnået en bedre balance mellem arbejds- og privatliv. LAZZAWEB har minimeret fejl, reduceret unødvendig kommunikation og gjort det muligt at internalisere regnskabet, samtidig med at virksomheden er vækstet.

I løbet af de seneste tre år har LAZZAWEBs konkurrenter oplevet en gennemsnitlig vækst i bruttofortjenesten på 14,71 % og en tilsvarende vækst i personaleomkostninger på 14,15 %, hvilket har resulteret i en marginal fortjeneste på 3,96 %. Til sammenligning har LAZZAWEB oplevet en vækst i personaleomkostninger på 37,36 % og en betydelig stigning i bruttofortjenesten på 51,91 %, hvilket har resulteret i en bemærkelsesværdig gevinst på 38,95 %. LAZZAWEB har strømlinet deres processer, så medarbejderene kan levere overlegne resultater betydeligt mere effektivt.

LAZZAWEB har med succes minimeret fejl, strømlinet kommunikationen og internaliseret regnskabet, alt imens de har vækstet virksomheden. NordicWorkflow vil som en del af vores service fortsætte med at optimere processer i henhold til LAZZAWEBs tilstand og fremtidige behov.

"Vores partnerskab med NordicWorkFlow har haft stor betydning for vores forretning.

De har tidligt fra start sat sig ind i vores forretning og vores mål, hvilket har betydet, at de har kunnet bygge skræddersyede systemer og processer der har effektiviseret LAZZAWEB betydeligt.

De effektive automatiseringer og processer NordicWorkFlow har bygget for os, har betydet, at vi har kunnet frigive betydelig tid og samtidigt kunne fokusere langt mere på vækst af forretningen."

— Jimmi Kaare Pedersen, COO

Our journey doesn't stop there

We continue to optimise our customers' solutions, so they fit the company’s needs at any time. 

Do you want to know more about the further optimisation of LAZZAWEB?

Sign up to receive valuable insights about the further automation journey of LAZZAWEB! We promise, it’ll be worth it.

Vil du vide mere? 
Tilmeld dig vores nyhedsbrev

You might want to check this out too
Specialister i videoproduktion
Implementeringen af optimerede arbejdsgange har gjort det muligt for labelless media at udvælge og håndtere kunder af en størrelse, som ikke tidligere kunne forventes af en virksomhed på labelless’ størrelse. Et strategisk træk i forhold til at skabe en bæredygtige forretning på lang sigt.
Back To All Cases
services
Finance CORE månedsrapport