Specialister i videoproduktion

Contentbureau med store visioner

labelless media er en virksomhed med store ambitioner og et visionært mindset. Sammen har vi skabt – og skaber stadig – en fremtidssikret forretning gennem gennemgribende optimering, der fra 2022 til 2023 har forbedret deres effektivitet med hele 53 %.

Sådan begyndte det

Contententbureauet har fra virksomhedens spæde start haft en grundlæggende viden om potentialet i optimerede og automatiserede processer. Samarbejdet med NordicWorkflow begyndte fordi labelless media manglede klarhed om, hvor indsatsen skulle fokuseres og ikke havde de konkrete værktøjer til at implementere strategien i praksis.

Det stod klart, at labelless media ønskede et solidt fundament der kunne bære virksomheden gennem vækst. De ønskede derudover at sætte standarden for kvalitet og effektivitet i deres branche – et mål de kun kunne opnå på baggrund af et gennemsigtigt datagrundlag og efterfølgende optimal udnyttelse.

labelless ønskede ikke kun optimeret håndtering af deres operations, men også optimeret og automatiseret finanshåndtering og -indsigt. Deres mål var at opnå økonomisk indsigt på et niveau, der gjorde det muligt at træffe beslutninger uden først at skulle dykke ned i detaljerede regnskaber.

Dette førte til et samarbejde om implementering af NordicWorkflows to services, Operations CORE og Finance CORE, skræddersyet til labelless medias behov. Samarbejdet om Finance CORE var afgørende for udviklingen af denne service hos NordicWorkflow, da labelless bidrog med kvalificeret sparring omkring udformningen af vores services set fra kundens perspektiv.

Fund

I takt med labelless medias vækst blev det tydeligt at håndtering af større ordrer og kunder, samt mere kompleks kommunikation, kunne optimeres og automatiseres både internt og eksternt.

Virksomheden efterspurgte et mere effektivt og struktureret bogholderi for at opnå dybere indsigt i deres økonomiske status. De ønskede ikke blot et traditionelt bogholderi, men en mere brugbar og dybdegående finansiel forståelse, der omfattede konkrete analyser af tendenser og parametre måned for måned.

Det gjorde vi

Vi begyndte med en oprydning i labelless' data og sikrede en solid datadisciplin for at opbygge et stærkt fundament til både nuværende og kommende behov.

Herefter gennemførte vi en omfattende optimering af virksomhedens struktur med fokus på dokumentation, præcis dataudnyttelse samt optimering og standardisering af arbejdsgangene. labelless havde allerede implementeret projektstyringsværktøjer før samarbejdet, som blev finjusteret for at opfylde deres specifikke behov.

Adrian Nielsen, CEO i NordicWorkflow: "Vi gennemførte en overordnet optimering af labelless' setup med henblik på at etablere en struktur, der konstant revideres i takt med at både virksomheden og de teknologiske muligheder udvikler sig."


Operations CORE

Vi optimerede labelless' contentproduktion, hvilket markerede starten på en ny tilgang til struktureringen af deres filmproduktion, lige fra opbygning af kreativer til upload, redigering og kommunikation med kunderne. Hver proces blev analyseret grundigt før optimeringen.

En omfattende omstrukturering muliggjorde automatisering og effektiv håndtering af for eksempel subscriptions. Automatiseringen inkluderede implementering og anvendelse af RPA’er (Robotic Process Automations) mellem handlinger ved subscription management. Mens optimering af churn-protokoller og sammenhæng med CRM-systemet skabte en mere sammenhængende forretningsproces. Det har resulteret i en strømlining af virksomhedens processer og administrative opgaver.

“Vi har implementeret specialudviklet teknologi, som hardwareintegrerede robotter, der, ligesom alle andre operationelle aspekter, bidrager til at strømline og effektivisere processerne. Det giver labelles media mulighed for at eksekvere langt hurtigere.” Adrian Nielsen, CEO i NordicWorkflow.

Hovedformålet med optimeringerne inden for Operational Excellence var, at reducere den tid, specialisterne brugte på opgaver, der ikke var inden for deres ekspertiseområde. Vi ønskede, at de fokuserede på at udnytte deres talenter til at løse de værdiskabende kerneopgaver i stedet for at bruge tid på administration, processer og dataflow – områder, vi optimerede. Noget så simpelt som et automatiseret bookingsystem har for eksempel reduceret behovet for mange mailkorrespondancer mellem specialister og kunder.


Finance CORE

Vi revolutionerede labelless medias finansielle proces ved at behandle og formidle deres tal i stedet for blot at sende udtræk. De begyndte at modtage bearbejdet viden, så de kunne forstå og aktivt bruge den. Målet var at implementere god og indsigtsfuld Business Intelligence (BI).

Implementeringen af korrekt bogføring og indføring af kontroller øgede korrektheden, samtidig med at vi strukturerede det på en måde, der gjorde det muligt for dem at bogføre analyserbare data.

“Vi byggede et finansielt fundament og forsikrede dem om, at de med tiden vil nå det ideelle niveau gennem et tæt samarbejde og en løbende dialog med os. Dialogen skaber den indsigt, de ønsker. Det er en proces, der konstant udvikler sig i takt med virksomhedens mål, størrelse og visioner. Vi har på nuværende tidspunkt opnået mange af virksomhedens oprindelige mål, og vi er ved at tage hul på noget endnu mere kompleks BI, som giver indsigt på et helt nyt niveau. ” Anders Schjønning Lie, CFO i NordicWorkflow.

Udvikling

Optimerede processer har accelereret labelless medias tempo på tværs af organisationen – fra det operationelle niveau til bestyrelseslokalet – uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Implementeringen af optimerede arbejdsgange har gjort det muligt for labelless media at udvælge og håndtere kunder af en størrelse, som ikke tidligere kunne forventes af en virksomhed på labelless’ størrelse. Et strategisk træk i forhold til den bæredygtige forretning på lang sigt.

labelless media har gennem hele samarbejdet haft et langsigtet perspektiv, og de har valgt de rigtige løsninger med henblik på fremtiden. Deres klare ideer og engagement har været afgørende for den succesfulde udvikling.

Resultater

labelless media har opnået betydelige resultater, som følge af strategiske prioriteringer og teknologiske værktøjer, der har resulteret i en markant vækst i omsætning pr. medarbejder.

Omsætningen pr. lønkrone er steget fra 1,51 i 2022 til 2,31 i 2023. En forbedring på hele 53 %.

Den finansielle rapportering er blevet forbedret, og effektiviteten er øget ved direkte levering af rapporter til ledelsen og bestyrelsen. Dette har muliggjort realiseringen af deres høje ambitioner og etableret et solidt fundament, hvor NordicWorkflow er garant for integriteten af virksomhedens data.

I dag har labelless et månedligt finansielt overblik. Dermed kan de sammenligne deres status og udvikling på en helt anden måde end tidligere og træffe vigtige beslutninger baseret på regnskabet uden behov for et omfattende forarbejde. Selvom det er en mindre virksomhed, har de nu adgang til robust BI, der gør dem i stand til at træffe beslutninger ud fra erfaringerne på baggrund af deres dataanalyser.

Optimering og automatisering har ikke blot frigivet tid, men også givet labelless media adgang til avanceret forretningsindsigt gennem business intelligence-værktøjer.

Virksomheden har implementeret en helt ny struktur for håndtering af content produktion og har ved hjælp af optimering og automatisering af hele organisationen nu kapacitet til at styre retningen baseret på data og positionere sig som en af Danmarks mest veldrevne virksomheder inden for det kommende halvandet år.

Sammen med NordicWorkflow har vi automatiseret - og automatiserer stadig - det meste af forretningen. Helt konkret har vi pt. 52 robotter, der eksekverer knap 150.000 små opgaver HVER måned. Vi har Business Intelligence på niveau med virksomheder, der er 10x større end os. Men man skal passe lidt på. Man bliver afhængig af at optimere og automatisere.

Peter Møller Jensen, CEO labelless media

Our journey doesn't stop there

We continue to optimise our customers' solutions, so they fit the company’s needs at any time. 

Do you want to know more about the further optimisation of LAZZAWEB?

Sign up to receive valuable insights about the further automation journey of LAZZAWEB! We promise, it’ll be worth it.

Vil du vide mere? 
Tilmeld dig vores nyhedsbrev

You might want to check this out too
Tekstilvirksomhed & licenspartner
Introduktionen af ny software og implementeringen af automatisering har givet Contrast Company flere fordele foruden, at medarbejderne er tilfredse med det intuitive overblik og den forbedrede brugervenlighed i de nye systemer.
Back To All Cases
services
Finance CORE månedsrapport