FAQ

Hvad er SaaS?

Software as a Service (SaaS) er en cloud-baseret leveringsmodel af software, der giver jer mulighed for at tilgå og anvende den nyeste version af jeres programmer og apps via internettet. Med SaaS behøver I ikke at installere software lokalt på jeres enheder, hvilket sparer jer for både tid og ressourcer, der tidligere er blevet brugt på at opdatere og vedligeholde. I SaaS-modellen tager udbyderen ansvaret for infrastrukturen, vedligeholdelsen og den tekniske support, hvilket aflaster jer som brugere. Flytningen af arbejdsbyrden fra bruger til leverandør er en fordel, som mange virksomheder udnytter. En SaaS-løsning kan omfatte en bred vifte af software som CRM-systemer, e-mail-platforme, kalender, marketingværktøjer, projektstyringsværktøjer og meget mere.

Har I faste partnerskaber med SaaS-virksomheder?

Det korte svar er nej. Vi bruger udelukkende software, som vi kan stå 100 % inde for. Hvis en softwareudbyder ikke lever op til vores egne og vores kunders forventninger, vil vi finde en anden udbyder. Derfor indgår vi ikke bindende partneraftaler, da vi altid vil finde den bedste løsning til hver enkelt kunde. Hvis vi var bundet af at skulle installere én bestemt løsning hos vores kunder, ville vi begrænse vores måde at arbejde på og ikke se på vores nye kunder med samme øjne. Derfor går vi altid ind i et samarbejde med åbne øjne og optimerer ud fra den enkeltes virksomheds ønsker og potentiale.

Hvad koster jeres services

Vores services har forskellige priser alt efter, hvilken opgave vi står overfor og hvor stor virksomheden er. Vi vil altid gerne tage en indledende snak med jer om jeres behov og ønsker. Derefter kan vi mere nøjagtigt give en pris på præcis den opgave I ønsker vores hjælp til at løse.

Er jeres service altid skræddersyet til den enkelte virksomhed?

Det korte svar er ja. Al vores arbejde tager udgangspunkt i en dybdegående analyse af den konkrete virksomhed. Vi danner os et grundlag for forløbet og jeres optimering ud fra jeres arbejdsgange, jeres data og jeres nuværende situation. Derfor vil to automationer aldrig være ens. Vi optimerer med mennesket i centrum. Det vil jeres optimering også afspejle.

Er der mulighed for support efter servicen er implementeret?

Ja. Vi tilbyder fuld support under Beta og 1 måned efter implementeringen. Derudover ser vi de bedste resultater ved løbende support og optimering, og vil derfor altid anbefale, at vi indgår i et længereværende partnerskab, for at give jer det absolut bedste resultat.

Arbejder I i alle lande?

Vi arbejder gerne med virksomheder i udlandet. Vores hovedkontor ligger i Aalborg, men vi rejser gerne ud og møder vores kunder, hvor de har brug for det. Meget af vores kommunikation foregår i forvejen digitalt, så om vores kunder befinder sig i Danmark eller i udlandet er underordnet for os.

Kan I importere data?

Vi kan selvfølgelig importere jeres data. Om I har jeres data i Excel eller i andre services, så er det en del af jeres optimering at overføre jeres data til jeres nye software.

Hvad er procesoptimering?

Procesoptimering er en metode man anvender til at øge effektiviteten i en virksomhed. Når vi optimerer arbejdsgange og processer vil vi altid begynde med en analyse, hvor vi kortlægger og identificerer ineffektive processer for derefter at vælge den mest effektive tilgang til optimering af lige præcis jeres forretning.

Hvad er financial management?

Finanshåndtering er alt inden for planlægning, organisering, styring og kontrol af virksomhedens økonomiske aktiviteter. Målet er at sikre effektiv brug af ressourser og styre mod at nå ens økonomiske mål. Financial management omfatter finansdiscipliner som f.eks. økonomisk planlægning, budgettering, finansiel analyse og rapportering.

Hvad er AI?

AI eller Artificial Intelligence ville man på dansk omtale som kunstig intelligens. Det er en betegnelse der dækker over en teknologi, der udvikler systemer, der kan udføre opgaver, som normalt kræver menneskelig intelligens. Systemerne er designet til at kunne lære, tænke, analysere og træffe beslutninger på egen hånd, ofte ved hjælp af avancerede algoritmer og store mængder data. Teknologierne bruges i mange forskelige applikationer og industrier, herunder finans, sikkerhed, sundhedsvæsnet, produktion, transport, detailhandel samt mange andre områder. Formålet med AI er at skabe systemer, der kan udføre opgaver mere effektivt, nøjagtigt og hurtigere end mennesker, og gøre nye former for automatisering og innovation mulig.

Hvad er RPA?

RPA står for Robotic Process Automation, på dansk kan man blandt andet bruge betegnelsen procesautomatisering. Det er en teknologi, der ved hjælp af softwarerobotter automatiserer gentagne og regelbaserede opgaver, som tidligere ville være udført af mennesker i virksomheden. Softwarerobotterne kan udføre en bred vifte af af opgaver, som filhåndtering, overførsel af data mellem systemer, dataindtastning og meget mere. RPA-systemer kan bruges til at navigere mellem softwareapplikationer, udføre handlinger og træffe beslutninger baseret på foruddefinerede regler. Fordelene ved RPA inkluderer øget effektivitet, nøjagtighed og konsistens i opgaveløsning. Dette frigiver menneskelige ressourcer, der i stedet kan bruges på at løse mere værdiskabende og komplekse opgaver.

Hvad er Process mining?

Process mining er en disciplin inden for datalogi og virksomhedsledelse, der fokuserer på at analysere og forstå forretningsprocesser ved hjælp af data, der er genereret og gemt i IT-systemer. Formålet med process mining er at få indsigt i, hvordan processer faktisk udføres i en organisation ved at analysere de digitale spor, som transaktioner, begivenheder og interaktioner efterlader. Der findes forskellige open-source værktøjer, blandt andre Celonis, Disco, ProM og RapidMiner. Hvis du har spørgsmål til disciplinen, eller er nysgerrig omkring, hvilke værktøjer og tilgange vi bruger, så er du altid velkommen til at tage kontakt til os.

Hvad er et skyggeforløb?

Shadowing er en praksis, hvor en person følger og observerer en anden person i deres daglige arbejde eller aktiviteter for at lære fra dem og få en dybere forståelse af deres roller, opgaver og processer. Formålet med shadowing er at give den person, der skygger, mulighed for at lære ved at se og deltage i de aktiviteter, der udføres af den erfarne person. Generelt kan shadowing være en effektiv metode til vidensoverførsel og kompetenceudvikling, da den giver en praktisk og hands-on tilgang til læring. Metoden er kendt og anerkendt læringsmetode, og altså ikke noget vi står bag. Det er en metode vi hos NordicWorkflow finder brugbar i vores analyse af de virksomheder vi arbejder sammen med. Du kan finde mere information om "skyggeforløb" ved at bruge termen "shadowing" i din søgning.

Fintechsystemer

Fintech står for finansiel teknologi og henviser til teknologibaserede løsninger, der anvendes i finansielle tjenester og industrier. Fintechsystemer er software- og hardwareløsninger, der anvendes til at forbedre, automatisere eller revolutionere forskellige aspekter af finanssektoren, som for eksempel betalingsløsninger, regnskabsløsninger og bogholderi. Fintechsystemer gør finansielle tjenester mere tilgængelige, overkommelige og effektive for en bredere målgruppe.

Hvad er et ERP-system?

Et ERP-system (Enterprise Resource Planning) er en type softwareapplikation, der integrerer og automatiserer forskellige forretningsprocesser og funktioner på tværs af en organisation. Formålet med et ERP-system er at give en centraliseret platform, hvor virksomheden kan administrere og koordinere sine ressourcer, operationer og informationer effektivt. Et ERP-system kan inkludere funktioner som finansiel styring, supply chain management, human resource management, produktion, salg og marketing, projektstyring, rapportering og analyse. Et ERP-system fungerer ved at integrere forskellige afdelinger og forretningsfunktioner i en enkelt database og på en fælles platform. Det giver organisationen mulighed for at opnå bedre synlighed og kontrol over dens operationer, forbedre dataintegritet og beslutningsprocesser samt øge effektiviteten og produktiviteten på tværs af virksomheden.

Hvad er et CRM-system?

CRM står for Customer Relationship Management. Et CRM-system holder styr på dine kunder og potentielle kunders informationer, så som kontaktinformation, leadstatus, kundedata, salgsmuligheder og lign. Værktøjet bruges til at opbygge og vedligeholde relationer til dine kunder og leads, så du hele tiden ved, hvor meget information de har omkring jeres virksomhed og jeres produkter samt, hvornår du sidst har talt/interageret med kunden.

Besvarede vi ikke dit spørgsmål? Giv os et kald på

Let’s optimise your business.

Finance CORE månedsrapport