Tekstilvirksomhed & licenspartner

Effektiv succes gennem strukturerede processer

Den danske virksomhed, Contrast Company, med speciale i design af licens-, non-licens- og private label-tekstiler til det europæiske marked, har udviklet sig til en foretrukken tekstilpartner. Med et stort fokus på kreativitet og innovation har Contrast Company sat sig for at levere førsteklasses produkter til konkurrencedygtige priser, en målsætning, de stræber efter at opretholde, mens de fortsætter deres ekspansion.

Sådan startede det

Før samarbejdet med NordicWorkflow var virksomhedens status udefineret. Ejeren vidste, at der skulle ske ændringer, men havde endnu ikke fundet den perfekte partner. NordicWorkflow blev introduceret til virksomhedens udfordringer og gennemførte en omfattende analyse af hele organisationen og dens medarbejdere for at identificere ineffektivitet og ineffektive processer. Den grundige analyse kastede lys over ineffektivitet, herunder tidskrævende e-mailudvekslinger, ineffektiv intern kommunikation og mangel på struktur i filhåndteringen.

Fund

Analysen afslørede forskellige forhindringer hos Contrast Company, primært centreret omkring forældede systemer og indviklede processer, der krævede strømlining og optimering. Derudover blev det tydeligt, at datahåndtering var en mere tidskrævende opgave, der krævede specifik ekspertise på grund af den eksisterende mangel på struktur og konsistens.

"Vi var bundet af mange manuelle processer, der i høj grad var afhængige af hver enkelt medarbejder. Det blev klart for os, at vi alle brugte vores systemer på forskellige måder og gemte data i forskellige formater og forskellige steder. Vi arbejdede meget individuelt og manglede et samlet overblik. Vi brugte 6,85% af vores tid på manuel flytning og hentning af information og data, med mange manuelle processer, der krævede opfølgning, hvilket resulterede i en høj fejlfrekvens." - Jesper Hartvigsen, CEO hos Contrast Company.

Det gjorde vi

I tæt samarbejde med Contrast Company implementerede vi skræddersyede, optimerede arbejdsgange, der sparer tid og ressourcer. Vi identificerede tre hovedfokusområder: virksomhedsadministration, salg og CRM samt operationel projektstyring. Disse processer og systemer blev suppleret med implementeringen af et avanceret produktsystem, et system til 3D-konfiguratorfiler og design af B2B-platforme til webshops. Valget af specifikke platforme var baseret på en grundig analyse af virksomhedens nuværende behov og vækstpotentiale i de kommende år. I dette tilfælde lagde vi især vægt på automatisering af logistikken og integrationer med økonomi- og projektstyringssystemer.

Udvikling

NordicWorkflow involverede både intern og ekstern ekspertise og viden for at løse virksomhedens udfordringer og sikre en vellykket implementering af den valgte software. Virksomhedens kompleksitet blev afsløret i løbet af analysen og krævede et virkelig højt niveau af viden og ekspertise. Optimeringen indebar udskiftning af forældet og ineffektiv software, implementering af et optimalt driftssystem og udvikling af avancerede produktsystemer og B2B-platforme. Gennem en fokuseret indsats på at automatisere logistikprocesser blev der skabt effektive og strømlinede arbejdsgange i hele organisationen.

Resultater

Introduktionen af ny software og implementeringen af automatisering har givet betydelige fordele for Contrast Company. Medarbejderne udtrykker tilfredshed med det intuitive overblik og den forbedrede brugervenlighed i de nye systemer.

Desuden har Contrast Company høstet betydelige fordele ved at integrere Business Intelligence og procesautomatisering i hele virksomheden. Analyse- og implementeringsprocessen tog længere tid end oprindeligt forventet på grund af løbende ændringer og omfanget af datamigrering. Men den åbne dialog mellem NordicWorkflow og Contrast Company, der involverede både ledelse og medarbejdere, har resulteret i, at Contrast Company også anbefaler NordicWorkflow som partner til andre virksomheder.

Fremadrettet er Contrast Companys næste milepæl at etablere et fuldt operationelt center, hvor fokus vil skifte til løbende optimering og strømlining af processer i tråd med virksomhedens vækst og fremskridt inden for machine learning. Med tiden vil Contrast Company opleve en endnu mere effektiv udnyttelse af deres tid og ressourcer.

"Inden for de næste 3-5 år håber jeg, at vores fokus vil skifte til at overvåge vores system i stedet for at arbejde i det. Takket være vores nye og optimerede arbejdsgange vil vi ændre vores selvopfattelse fra at være en tekstilvirksomhed, der sælger tøj, til at blive en teknologivirksomhed, der effektivt distribuerer tekstiler. For at holde os foran vores globale konkurrenter, der kan konkurrere på pris, skal vi kunne levere mere effektivt, uden tvivl ved hjælp af teknologi."

- Jesper Hartvigsen, CEO

Our journey doesn't stop there

We continue to optimise our customers' solutions, so they fit the company’s needs at any time. 

Do you want to know more about the further optimisation of LAZZAWEB?

Sign up to receive valuable insights about the further automation journey of LAZZAWEB! We promise, it’ll be worth it.

Vil du vide mere? 
Tilmeld dig vores nyhedsbrev

You might want to check this out too
Specialister i videoproduktion
Implementeringen af optimerede arbejdsgange har gjort det muligt for labelless media at udvælge og håndtere kunder af en størrelse, som ikke tidligere kunne forventes af en virksomhed på labelless’ størrelse. Et strategisk træk i forhold til at skabe en bæredygtige forretning på lang sigt.
Back To All Cases
services
Finance CORE månedsrapport