Digitalt marketingbureau

Øget forretningsindsigt gennem transformeret økonomistyring

Det digitale marketingbureau, Click in, byder automatisering og digitalisering inden for og får et bredere og mere indsigtsfuldt økonomisk overblik. Virksomheden har siden november 2022 gennemgået en revolutionering af deres økonomistyring og fået en ny dimension af effektivitet, præcision, indsigt og succes ved hjælp af Finance CORE.

Sådan begyndte det

Click in oplevede, at økonomistyringen tog for meget tid i det daglige. Processerne var for omstændige og de gav ingen dybere indsigt eller data der kunne analyseres på i forhold til forretningens udvikling. Derfor tog de kontakt til NordicWorkflow for at få hjælp til at håndtere deres økonomiske processer.

Før onboardingen til Finance CORE, var Click ins bogføringssystem præget af manuelle arbejdsgange og en fragmenteret tilgang til håndtering af bilag og fakturaer. Dette gjorde det svært at få et præcist økonomisk overblik og fastlægge virksomhedens økonomiske tilstand på en pålidelig måde, men det var også en manuel proces, som optog en stor del af ejerens tid, hvilket han ønskede at nedbringe.

Fund

Efter grundig evaluering af de økonomiske processer identificerede vi et presserende behov for at optimere økonomistyringen. Det stod klart, at en mere struktureret tilgang med integrerede systemer og automatiseringer, ville transformere deres arbejdsgange og give dem den nødvendige indsigt i deres økonomi. Ejeren brugte alt for meget tid på bogholderi og økonomistyring i stedet for at lede virksomheden og løse kunderelaterede opgaver. Det sænkede arbejdsglæden for ham selv, men også den daglige sparring med kollegaer og kunder blev nedprioriteret.

Det gjorde vi

Med overgangen til Finance CORE skabte vi fundamentet for en bæredygtig og agil økonomihåndtering. Første skridt var at erstatte det eksisterende lønsystem med en mere intuitiv og velfungerende løsning. Derefter oprettede vi systemer til omkostningsstyring og leverandørhåndtering, hvilket eliminerede tab af dokumenter og sikrer rettidig betaling.

Faktureringsprocessen blev herefter optimeret, blandt andet gennem opsætning af et “finans board”, hvor blandt andet udfaktureringer er automatiseret og koblet op til det enkelte projekt. Funktionerne vi har bygget er ikke systembundne, så de kan tale sammen på tværs og understøtte de forskellige handlinger og behov. Alle integrationer vi bygger mellem de forskellige systemer skaber en sammenhængende og effektiv økonomistyring.


Et af de vigtigste værktøjer, Click in har modtaget, og som alle vores Finance CORE kunder kan nyde godt af, er den månedlige finansrapport. Det er ikke bare en samling af tal, men et dynamisk værktøj, der giver omfattende oversigt over virksomhedens økonomiske præstationer, indblik i centrale nøgletal og strategisk planlægning. Med et brugervenligt format og en detaljeret, men letforståelig analyse, giver den månedlige finansrapport Click in mulighed for at dykke ned i deres økonomiske landskab, identificere trends og træffe velbegrundede beslutninger.

Desuden har Click in fået mulighed for live-rapportering og nøgletalsanalyse, hvilket har øget deres indsigt i virksomhedens præstationer og fremtidige muligheder. Den månedlige rådgivning og sparring med Finance CORE-teamet hjalp Click in med at finjustere deres processer og optimere deres forretning.

“Hvis der opstår spørgsmål eller undren omkring nogle tal eller tendenser, får de selvfølgelig svar ved hjælp af den månedlige rapport og eventuelle samtaler. Men derudover kommunikeres der direkte i systemerne, så hvis noget uforudset skulle forekomme, eller Click in har konkrete spørgsmål til noget specifikt, så kommunikerer Click in med deres personlige rådgiver hos NordicWorkflow direkte i systemerne, så tingene er nemme at finde, se og løse for begge parter. Vi skal altid være til at komme i kontakt med, så selv kommunikationen med os er optimeret.” - Anders Schønning Lie, CFO hos NordicWorkflow.

Udvikling

Click in har omfavnet ændringerne af deres arbejdsgange. De havde et stort ønske om at automatisere så meget som muligt, så de kunne slippe for at bruge deres tid og energi på bogføringen. De var interesserede i at tingene bliver gjort rigtig både regnskabs- og datamæssigt, så der kan laves den rette statistik for blandt andet produktion og leverandører.

Medarbejderne hos Click in oplevede også fordelene ved de nye systemer, især udgiftshåndtering har gjort den daglige drift mere struktureret og tidsbesparende for den enkelte medarbejder.

Click in modtager månedligt en mail, hvis de mangler at uploade dokumenter til systemerne, men over tid bliver løsningen klogere og klogere og vil selv sørge for at uploade de nødvendige dokumenter og bilag. Click in oplever desuden at de månedlige møder over tid ofte er overflødige, da rapporten er så detaljeret og let at forstå, at det giver et fyldestgørende billede af virksomhedens økonomiske tilstand. Ønsker du at se, hvordan en månedsrapport kan se ud? Du kan downloade den lige her.

Resultater

Click in har oplevet markant forbedrede resultater gennem dybdegående gennemgang af forretningen og indsigt i de økonomiske aspekter af at drive virksomhed. De har fået et detaljeret økonomisk overblik og en langt mere effektiv håndtering af deres økonomiske processer. Nøgletal og live-rapportering har muliggjort præcise analyser og velinformerede beslutningsprocesser på alle niveauer i virksomheden.

Click in har fået en enkel faktureringsproces og håndtering af omkostninger, hvilket resulterer i rettidige betalinger og en mere strømlinet arbejdsgang. Integrationerne mellem forskellige systemer har elimineret dobbeltarbejdet og øget produktiviteten.

Med Finance CORE-teamets rådgivning og sparring har Click in formået at optimere deres forretningsstrategi og styrke deres økonomiske sundhed. Den øgede indsigt i virksomheden bidrager til bedre planlægning og beslutningstagen på lang sigt. Virksomheden har fået indsigt i egen forretning gennem den månedlige økonomirapport og en månedlig samtale om, hvor der skal lægges vægt den kommende måned. Samt live-data med de vigtigste dele af regnskabet ved brug af Business Intelligence.

Click in har fået en mere automatiseret, effektiv og indsigtsfuld tilgang til deres økonomistyring gennem Finance CORE, og de fortsætter med at opnå positive resultater.

"Det har altid været klart for mig, at jeg ikke selv skal sidde og administrere bogholderiet i min virksomhed. At kunne overlevere opgaven til NordicWorkflow, giver mig ro i maven, for jeg ved, at tingene bliver bogført korrekt. Og de kommer mig i forkøbet, hvis noget ikke ser helt rigtigt ud. Der er en sammenhængskraft på tværs af samarbejdet, som gør, at jeg sparer rigtig meget tid."

Martin Sølberg, CEO

Our journey doesn't stop there

We continue to optimise our customers' solutions, so they fit the company’s needs at any time. 

Do you want to know more about the further optimisation of LAZZAWEB?

Sign up to receive valuable insights about the further automation journey of LAZZAWEB! We promise, it’ll be worth it.

Vil du vide mere? 
Tilmeld dig vores nyhedsbrev

You might want to check this out too
Specialister i videoproduktion
Implementeringen af optimerede arbejdsgange har gjort det muligt for labelless media at udvælge og håndtere kunder af en størrelse, som ikke tidligere kunne forventes af en virksomhed på labelless’ størrelse. Et strategisk træk i forhold til at skabe en bæredygtige forretning på lang sigt.
Back To All Cases
services
Finance CORE månedsrapport