PROJEKTSTYRINGS SYSTEMER

Ansvaret, rollen, og opgaven

Strategi

Den langsigtede plan

Virksomheder kan skabe sammenhæng i overvejelser om den fremtidige udvikling, dette gøres effektivt ved at nedbryde systemer i operative elementer. 

Ved at etablere op og nedadgående informationsstrømme skaber i en logisk og konsekvent strategisk arbejdsgang.

Initering

Fastsættelse af mål

Før et projekt kan initieres er fastsættelse af kriterier nødvendigt, det gælder for alle projekter.

Vi sætter en ære i at hjælpe virksomheder i alle brancher med at udvikle et brugerdefineret system, til at overskueliggøre jeres data, ressourcer og rammer for jeres projekter

Planlægning

Undgå forvirring

Helt kort siges, at god projektledelse er opgaven og ansvaret for at planlægge, budgettere og håndtere  frem mod de planlagte mål. 

Vi tror på teorier, men anser det vigtigste element i projektstyring for at være en detaljeret men simpel opbygning. 

Et system skal styre alt, og handlinger skal automatiseres.

Projektets start

Kommunikation

Nu skal projektlederen samle det stærkeste team, fordele ressourcerne og skyde hele projektet i gang. Det er nu, at alle skal være klar på, hvad deres rolle er i projektet, hvordan de får de nødvendige informationer, og hvordan I løbende holder hinanden opdateret på progressionen.

For at modvirke manglende kommunikation imens projektet drives frem, kan NordicWorkflow implementere automatiske data flows for jer.

Kontrol og monitorering

Bevar overblikket

Din projektleder skal undervejs holde øje med hvordan projektet skrider frem. Derfor er det vigtigt, at I bruger nogle solide værktøjer til hele tiden at monitorere opgavestatus, så I har et overblik både for de enkelte dage og hele projektets samlede forløb.

Hvis projektlederen kan se, at det begynder at køre skævt, så er det vigtigt, at der bliver sat ind over for udfordringerne så hurtigt som muligt.

Afslutning

Et stærkere resultat

Når alle projektets opgaver er løst, kunden er tilfreds – og deadline selvfølgelig er overholdt, fordi du huskede at fokusere på den gode projektplan – så er det tid til at gøre status.

Projektets forløb skal evalueres, så du bliver klogere på, hvad der var en succes i projektet, og hvad du skal gøre bedre næste gang. 

Jylland

Vestre Havnepromenade 1B, 2 sal

Sjælland

Porcelænshaven 26, 2 sal 2000 Frederiksberg

©2020 by NordicWorkflow ApS - CVR: 40403515